Kim Bosman

Mensen kennen mij als een toegewijde persoon die kwalitatief werk nastreeft en steeds constructief tracht samen te werken om tot de beste resultaten te komen.Ik tracht mijn kennis omtrent e-procurement zo praktisch mogelijk en laagdrempelig in cursussen over te brengen. Als coach van een team is het mijn doel om het beste uit de medewerkers naar boven te halen.

Sinds 2003 bouwde ik heel wat ervaring op als diensthoofd van de aankoopdienst van het OCMW en AZ Lokeren, toen nog stadskliniek. Aankoop stond toen nog voor het louter administratief uitvoeren van aankoopdossiers via de wetgeving overheidsopdrachten.

Ondertussen is de positie van de “aankoopdienst” geëvolueerd. Met steeds beperktere middelen in de zorgsector, is het belangrijker dat aankoop de kosten beheerst, de verspilling tegen gaat en dat de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk besteed worden. De evolutie naar een meer mature aankooporganisatie volgde door in verschillende netwerken (oa. tussen OCMW’s regionaal en via het Platform Oost-Vlaamse ziekenhuizen) optimaal samen te werken, met kostenreductie als gevolg, verder ook door processen te optimaliseren en leveranciers op te volgen.

Ik verwierf de afgelopen jaren heel wat kennis en ervaring in de Wetgeving Overheidsopdrachten door het voeren van volledige aankoopprocedures. Verder heb ik eveneens ervaring met procedures omtrent de besteladministratie, alsook contractbeheer, centraal magazijnbeheer en logistiek.

Sinds 2014 ben ik geaccrediteerd door FOD BOSA als opleider voor opleidingen rond e-procurement, omdat ik zelf reeds in 2011 de eerste ervaringen opdeed. In 2017 werd deze accreditatie verlengd. Ondertussen heb ik reeds heel wat collega aankopers op weg kunnen helpen in het gebruik hiervan. Zo trad ik op als docent in 2017-2018 voor heel wat cursussen die de Vlaamse Overheid organiseerde, in opdracht van Escala.

Aanbod:

  • Opleiding e-procurement: theorie en prakische opleiding via workshopformule: e-notification en e-tendering.
  • Basisopleidingen Wetgeving overheidsopdrachten.
  • Ondersteuning in het aankoopgebeuren zoals het opstellen, nalezen en verbeteren van lastenboeken.